ORTAM ÖLÇÜMÜ

Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü
gürültü, titreşim, aydınlatma, toz, gaz, kimyasal, virüs, bakteri, mantar gibi etkenlerin
nicelik ve nitelik tayininin yapılmasıdır

Neler Yapıyoruz

Kişisel Maruziyet Gürültü Ölçümü

Kişisel Solunabilir Toz Maruziyet Ölçümü

Kişisel Maruziyet Voc Ölçümü

Kişisel Titreşim Maruziyet Ölçümü

Kişisel Maruziyet Formaldehit Ölçümü

Kişisel Maruziyet Alkalin Tozları Ölçümü

İş Yeri Ortamı Aydınlatma Ölçümü

İş Yeri Ortamı Termal Konfor Ölçümü

İş Yeri Ortamı Aeorosol Ölçümü

İş Yeri Ortamı Anlık Gaz Ölçümü

İş Yeri Ortamı Gürültü Ölçümü

İş Yeri Ortamı Toz Ölçümü

İş Yeri Ortamı Voc Ölçümü

İş Yeri Ortamı Formaldehit Ölçümü

İş Yeri Ortamı Alkalin Tozları Ölçümü

Ücretsiz Keşif

Uygulama Yapılacak Alanın Ücretsiz Keşfini Yapıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaçlarınızı belirliyoruz

Planlama

Keşif işleminden sonra kullanılacak ürün detayları ve fiyatlandırma çalışmaları yapıyoruz

İş Teslimatı

Teklif onayından sonra, uygulamaya geçip, taahhüt edilen süreçte iş teslimatı yapıyoruz

Responsive